Jokainen yritys tarvitsee tarinan menestyäkseen.

Ilonpisara tarjoaa yritykselle tarinan ihmisarvoisesta vanhuudesta. 

Yritys kantaa ostamallaan Ilonpisaralla yhteiskuntavastuun ja mahdollistaa tapahtumapäivien toteutumisen hoivakodeissa.

 

Ostamallaan Ilonpisaralla tilaaja saa :

 

- Tapahtumapäivän eli kaksi Ilonpisara tilaisuutta osoittamassaan hoivakodissa.

- Tapahtumapäiväänsä Ilonpisara Tähtiartistin.

- Vuotuisen käyttöoikeuden rekisteröityyn Ilonpisara tunnukseen merkiksi kantamastaan yhteiskuntavastuusta.

- Arvokkaan, suojelijoiden allekirjoittaman Ilonpisara – kunniakirjan,

- Tilaaja linkittyy Ilonpisara verkostoon.

- Tilaaja saa huomiota, iloa, ja painoarvoa.

- Tilaaja viestii itsestään yhteiskuntavastuullisena yrityksenä, yhteisönä ja toimijana.

 

 

YLPEÄNÄ ESITTELEMME HAASTEEN VASTAANOTTANEET

ILONPISARA TÄHTIYRITYKSET : 

 

- Tila yrityksellenne   -